LEVELS

Leidsche Rijn Centrum is als woonlocatie sterk in ontwikkeling. In Leidsche Rijn Centrum-Oost, ook wel bekend als 'Nieuw-Oost', wordt het nieuwbouwproject Levels ontwikkeld, een plan bestaande uit 70 woningen. De contouren van het plan worden bepaald door drie gevarieerde woonblokken met een stedelijke allure waarin zowel appartementen als grondgebonden woningen worden gerealiseerd. De woonblokken zijn voorzien van ruime binnentuinen met een groene ecologische uitstraling. Mobiliteit speelt binnen Levels een belangrijke rol, mede door het aanbieden van elektrische deelauto’s en deelfietsen wordt in het plan een grensverleggende ambitie nagestreefd op het gebied van duurzaamheid en gezonde verstedelijking, die volledig aansluit op het thema Healthy Urban Living van de gemeente Utrecht.

Levels staat voor aantrekkelijk, beweeglijk, daadkrachtig, flink, geestkrachtig, initiatiefrijk, krachtig, levendig, ondernemend en vol energie. Een plek voor iedereen.

De Koning makelaars - T 030-3079020

In onderstaande video vertellen onze ambassadeurs alle in's en out's!