Levels

  • Een EPC van -0,5
  • Een GPR score van 8,5
  • NOM-woningen
  • We drive solar
  • Circulair wonen
Healthy Urban Living

Healthy Urban Living

Lang, gezond, vitaal, sociaal en zelfstandig samenleven, in schone, veilige, prettige, duurzame en economisch welvarende steden! Een uitspraak van Ministerie van infrastructuur en Milieu.

Een gezonde stad is een leefomgeving waar de druk op milieu en gezondheid zo laag mogelijk is, die als prettig wordt ervaren en uitnodigt tot gezond gedrag.

In Nieuw Oost komen architectuur en Healthy Urban Living samen. Waar het in de binnentuinen draait om natuur en sociale contacten, gaat het bij de buitengevels om stedelijke allure. In de binnentuin staan bomen, (eetbare) planten, permeabele paden, speeltoestellen en er is in het midden genoeg ruimte voor een BBQ met alle buren.

Het ultieme wonen

Het ultieme wonen

Door het zeer grote variëteit aan woningtypen en grootte is er voor ieder wat wils. De woningen spelen in aan de groeiende behoefte aan flexibel en meervoudig ruimtegebruik.

Er is één appartementencomplex op de hoek van de Chisinaustraat en de Laan van Moskou. De appartementen in dit complex zijn zeer ruim van opzet met een buitenruimte grenzend aan de binnentuin en een prachtig uitzicht over de Oude Vleutenseweg en groene ruimte met aangrenzend het Amsterdam-Rijnkanaal. In de plint is ruimte gemaakt voor de deelfietsen en werkruimtes voor de hierboven liggende woningen.

Alle woningen zijn tegen en over de parkeergarage gebouwd. Dit betekent dat er op de begane grond een beperkt woonoppervlak is, gericht op de straat. Deze ruimte is flexibel te gebruik...

Klimaat neutrale kilometers

Klimaat neutrale kilometers

Een slim systeem van collectieve PV-panelen zorgt ervoor dat er meer energie wordt geleverd dan dat er wordt verbruikt. Deze energie kan dan weer gebruikt worden om de laadpalen in de garage, de drie elektrische deelauto’s en drie elektrische deelfietsen te voorzien van energie. Deze Smart Solar Charging laadpalen, elektrische deelauto’s en elektrische deelfietsen worden door LomboXnet geleverd en beheert.

Door de overcapaciteit die door de PV -panelen wordt opgewekt wordt de mogelijkheid geboden om gemiddeld cira 10.000 tot 15.000 klimaat neutrale kilometers per huishouden per jaar te rijden. De kosten voor de geleverde elektrische deelauto’s en elektrische deelfietsen worden de eerste twee jaar betaald door Janssen de Jong. Afhankelijk van de vraag/gebru...

Nieuw Oost

Nieuw Oost

Met Nieuw Oost krijgt Utrecht een nieuw stadsdeel. Met de allure van het oude Oost, maar nu aan het prachtige Leidsche Rijn Centrum. Hier ontstaan nieuwe, unieke stadswoningen die met elkaar prachtige stadse straten vormen. Als plus hebben deze woningen een eigen parkeerplaats in een parkeerkelder en de beschutte binnenhofjes: hier ontstaan terrassen, ruime stadstuinen of dakterrassen en groene oases voor ontmoetingen. Kenmerkend zijn de hoge  ruimtes op de begane grond. Deze geven alle ruimte aan een creatieve inrichting en veelzijdig gebruik, want werken aan huis, winkel of kantoor aan huis behoort tot de mogelijkheden.